Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken

De maatschappelijke realiteit is de voorbije jaren op het vlak van samenlevingsvormen sterk gewijzigd. Enerzijds voelen affectieve partners niet altijd de noodzaak om hun relatie een statuut te geven door te huwen of wettelijk samen te wonen (de zogenaamde affectieve samenlevingsvormen). Anderzijds krijgen ook alternatieve woonvormen, zoals cohousing, meer aandacht (de zogenaamde pragmatische samenlevingsvormen).

De studie van de Antwerp Tax Academy (zie download) brengt in eerste instantie de fiscale problemen in kaart waarmee de twee vormen van samenleven te maken kunnen krijgen. Daarnaast heeft de studie tot doel om na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om de bestaande Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen affectieve samenlevingsvormen aan de ene kant en de meer pragmatische samenlevingsvormen  aan de andere kant. Dit is ook logisch gelet op het feit dat uit de studie blijkt dat beide vormen van samenleven met andere problemen te  maken krijgen.

Zowel de personenbelasting, de erfbelasting als de registratiebelasting komen in het onderzoek aan bod.  Waar hinderpalen opduiken, wordt gezocht naar een oplossing, rekening houdend met de gewestelijke bevoegdheid. Bovendien worden enkel voorstellen gedaan die geen rechtstreekse negatieve budgettaire impact hebben.