Belgian Commercial Paper

Het “Belgian Commercial Paper Program” (=BCP) van de Vlaamse Gemeenschap is een korte termijn financieringsinstrument. De looptijd varieert van 1 dag tot 1 jaar. De Vlaamse overheid kan onder het programma schatkistcertificaten uitgeven, in gematerialiseerde vorm, tot een totaalbedrag van maximum 1 500 000 000 euro.

Via een aanbesteding worden de handelaars gekozen die het Vlaamse korte termijn papier in de markt mogen plaatsen. Het doel van het programma is tweeledig. Enerzijds tijdelijke kastekorten opvangen en anderzijds het diversifiëren van de schuldportefeuille van de Vlaamse Gemeenschap naar korte termijn rentes.

2016

In 2016 zijn er twee uitgiftes geweest. In juli werd er 1.138 miljard euro opgehaald en in oktober 250 miljoen euro.

Beide BCP-uitgiftes gebeurden aan een negatieve rentevoet als gevolg van de negatieve Euribor 3 maand rente. De Vlaamse overheid betaalde m.a.w. niet meer voor het lenen van geld op korte termijn op de markt maar ontving rente hiervoor.

Op 31/12/2016 stond er 250 miljoen euro uit aan BCP.

2017

Onderstaande tabel (in miljoen euro) geeft een overzicht van de CP uitgiftes van 2017.

begin

einde

aantal

nominaal

intrestvoet

uitgifteprijs

renteopbrengst

tot. uitstaand

10/01/2017

10/04/2017

90

175,00

-0,321%

      175,14

–       1,40

175,00

10/01/2017

10/04/2017

90

175,00

-0,321%

      175,14

–       1,40

175,00

10/04/2017

10/07/2017

91

175,00

-0,330%

      175,14

–       1,46

175,00

10/04/2017

10/07/2017

91

175,00

-0,330%

      175,14

–       1,46

175,00

10/07/2017

10/10/2017

92

150,00

-0,330%

      150,12

–       1,26

150,00

10/07/2017

10/10/2017

92

150,00

-0,330%

      150,12

–       1,26

150,00

Downloads
//