Betaalbaar wonen

Onderstaand schema geeft weer welke selectiemethodologie toegepast zal worden voor de sociale huisvestingsprojecten.

schema BW