Contact voor gegevensverwerking

U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina’s Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens.
Voor alle andere vragen kan u onze contactpagina gebruiken.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Departement Financiën en Begroting
t.a.v. Koen Algoed
Koning Albert II-laan 35 bus 61
1030 Brussel

Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be

//