(Controle)procedures herverdelingen Vlaamse Gemeenschap en DAB

Herverdelingen vastleggingskrediet (VAK) ++
Over beleidsdomeinen of over programma’s indien voorzien in uitgavendecreet MB met advies IF en begrotingsakkoord
Vanuit provisie (conform doelstelling provisie) over beleidsdomeinen of over en binnen programma’s BVR met advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels binnen programma én begrotingsartikels niet opgenomen in lijst uitgavendecreet van waaruit niet mag worden herverdeeld MB zonder advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels over ISE binnen programma (m.u.v. herverdelingen vanuit thema-overschrijdend ISE) MB met advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels LO en andere begrotingsartikels binnen programma MB met advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels binnen programma én met ESR-impact MB met advies IF en begrotingsakkoord

 

Herverdelingen vereffeningskrediet (VEK)
Over of binnen programma MB zonder advies IF en begrotingsakkoord
Alle herverdelingen met ESR-impact MB met advies IF en begrotingsakkoord

 

Er is sprake van ESR-impact bij herverdelingen met volgende ESR-aggregaten:

  • PA (ESR-codes die beginnen met 8)
  • LE (ESR-codes die beginnen met 9)
  • OV-OH (ESR-codes die beginnen met 03.2)
  • RE (ESR-codes die beginnen met 03.1)