(Controle)procedures herverdelingen Vlaamse rechtspersonen onder gezag Vlaamse Regering

Herverdeling vastleggingskredieten (VAK)
Tussen begrotingsartikels van een begroting én niet opgenomen in de lijst van het uitgavendecreet van waaruit niet mag worden herverdeeld MB zonder advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels, over ISE binen een begroting (m.u.v. herverdelingen vanuit thema-overschrijdend ISE) MB met advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels LO en andere begrotingsartikels van een begroting MB met advies IF en begrotingsakkoord
Tussen begrotingsartikels van een begroting én met ESR-impact MB met advies IF en begrotingsakkoord

 

Herverdeling vereffeningskredieten (VEK)
Tussen begrotingsartikels van een begroting MB zonder advies IF en begrotingsakkoord
Alle herverdelingen binnen een begroting, met ESR-impact MB met advies IF en begrotingsakkoord

 

Er is sprake van ESR-impact bij herverdelingen met volgende ESR-aggregaten:

  • PA (ESR-codes die beginnen met 8)
  • LE (ESR-codes die beginnen met 9)
  • OV-OH (ESR-codes die beginnen met 03.2)
  • RE (ESR-codes die beginnen met 03.1)

Merk op, indien de begroting van de Vlaamse rechtspersoon geen artikelstructuur heeft, worden alle herverdelingen beschouwd als over begrotingsartikel heen.