(Controle)procedures herverdelingen Vlaamse rechtspersonen onder toezicht Vlaamse Regering

Herverdeling vastleggingskredieten (VAK)
Tussen begrotingsartikels van een begroting én niet opgenomen in lijst uitgavendecreet van waaruit niet mag worden herverdeeld Beslissing beheersorgaan
Tussen begrotingsartikels, over ISE binnen een begroting (m.u.v. herverdelingen vanuit thema-overschrijdend ISE) Beslissing beheersorgaan met voorafgaande meldingsplicht aan regeringscommissaris
Tussen begrotingsartikels LO en andere begrotingsartikels van een begroting Beslissing beheersorgaan met voorafgaande meldingsplicht aan regeringscommissaris
Tussen begrotingsartikels van een begroting én met ESR-impact Beslissing beheersorgaan met voorafgaande meldingsplicht aan regeringscommissaris

 

Herverdeling vereffeningskredieten (VEK)
Tussen begrotingsartikels van een begroting Beslissing beheersorgaan
Alle herverdelingen binnen een begroting, met ESR-impact Beslissing beheersorgaan met voorafgaande meldingsplicht aan regeringscommissaris

 

Er is sprake van ESR-impact bij herverdelingen met volgende ESR-aggregaten:

  • PA (ESR-codes die beginnen met 8)
  • LE (ESR-codes die beginnen met 9)
  • OV-OH (ESR-codes die beginnen met 03.2)
  • RE (ESR-codes die beginnen met 03.1)

 

Merk op, indien de begroting van de Vlaamse rechtspersoon geen artikelstructuur heeft, worden alle herverdelingen beschouwd als over begrotingsartikel heen.