De belastingvermindering voor uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning

Het Vlaamse Gewest kent enkel een belastingvermindering toe voor de eigen woning van de belastingplichtige en zijn gezin.

Voor hypothecaire leningen aangegaan uiterlijk 31 december 2015 bestonden onder meer de volgende belastingverminderingen:

  • Belastingvermindering voor het bouwsparen (van toepassing voor hypothecaire leningen aangegaan uiterlijk 31 december 2004);
  • Belastingvermindering voor het lange termijnsparen;
  • Belastingvermindering voor gewone interesten;
  • Vlaamse woonbonus;

Het Vlaamse Gewest heeft ervoor gekozen om de bestaande belastingverminderingen naar de toekomst toe te vervangen door de geïntegreerde woonbonus. Die belastingvermindering is van toepassing voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016.

De federale overheid kent nog een aantal belastingverminderingen toe voor de niet-eigen woning.

//