De Vlaamse Begroting en Rekening

Rekening 2018

De rekening 2018 Vlaamse Gemeenschap bestaat uit een luik algemene rekening en een luik ESR geconsolideerde rekening.
De algemene rekening omvat de uitvoeringcijfers van het  ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in enge zin. De ESR geconsolideerde rekening bevat de uitvoeringscijfers van de Vlaamse consolidatiekring. Deze omvat buiten de Vlaamse Gemeenschap dus ook de Vlaamse rechtspersonen.

 

 

Begroting 2017

Vlaanderen heeft in 2017 een begroting in evenwicht opgesteld. 

Het begrotingsevenwicht in 2017 kadert in de doelstelling van de Vlaamse Regering om te evolueren naar een structureel evenwicht in de komende jaren.

Het uitvoeringsrapport van februari 2018 over de begroting 2017 tekent een overschot van 361,7 miljoen euro op.

 

 

Begroting 2018

In zijn Septemberverklaring heeft minister-president Bourgeois het beleid en de begroting van de Vlaamse Regering voor 2018 aan het Vlaams Parlement  toegelicht (lees meer).

De initiële begroting 2018 werd eind december 2017 gestemd door het Vlaams Parlement en daarna bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Momenteel loopt de aanpassing van de begroting 2018. Eind april wordt ze ingediend in het Vlaams Parlement.

Meerjarenraming

Voortbouwend op de begrotingsopmaak 2018 heeft de Vlaamse Regering op 17 november 2017 de meerjarenraming 2018-2023 meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De meerjarenraming plaatst de beleidskeuzes van 2018 en voorgaande jaren in een meerjarig perspectief en is een indicator van de beschikbare beleidsruimte in de komende zes jaar. De Vlaamse Regering houdt hiermee rekening bij het bepalen van nieuw en recurrent beleid.

De beschikbare beleidsruimte zal tot 1 miljard euro groeien in 2023.

Europees begrotingskader

Daar het Europees kader voor begrotingstoezicht van toepassing is op de gezamenlijke overheid,  dient de begrotingsplanning op Vlaams niveau rekening te houden met de verplichtingen volgend uit het Stabiliteits- en Groeipact en met de mechanismen van coördinatie die door de gezamenlijke overheid in het leven werden geroepen teneinde de naleving van de Europese regels te verzekeren.