Vlaamse schuldnorm

Omdat de Vlaamse Regering de schuldevolutie onder controle wil houden, werd eind 2016 een schuldnorm uitgewerkt op basis van 2 doelstellingen:

  1. het behoud van een gunstige (krediet)rating (minstens even goed als die van federaal);
  2. het behoud van een positieve netto-actief positie.

Sinds 2020 is de economische situatie evenwel grondig veranderd. De begrotingstekorten als gevolg van de coronapandemie zetten de schuldnorm onder druk. Naar de toekomst moet de uitgavennorm de schuldpositie mee in rekening brengen.

Meer lezen over de Vlaamse schuldnorm