De Vlaamse schuld

Om haar uitgaven te financieren beschikt de Vlaamse Gemeenschap naast haar ontvangsten uit o.a. belastingen ook over een gedeelte vreemd vermogen.  De Vlaamse Gemeenschap gaat m.a.w. zelf ook schulden aan om aan haar financieringsbehoeften te voldoen. 

Die “Vlaamse schuld” is een begrip dat met enige voorzichtigheid en genuanceerdheid moet gebruikt worden. Er zijn namelijk 5 soorten schulden binnen de Vlaamse Gemeenschap:

  • de directe schuld,
  • de indirecte schuld,
  • de geconsolideerde schuld, 
  • de gewaarborgde schuld,
  • de pps schuld.

Grafisch ziet dit er als volgt uit:

schemaa