Duiding

ABC

 

Ex ante controles

Voor de aanvraag van het advies van de Inspectie van Financiën en eventueel het begrotingsakkoord moet worden gebruik gemaakt van de digitale toepassing KRAB.

Als je voor de eerste keer wilt inloggen moet volgend stappenplan worden gevolgd.

 

De drempelbedragen die op basis van de regelgeving van toepassing zijn op de ex ante controles kan je terugvinden in het ABC van de VCO (zie hierboven):

  • de drempelbedragen m.b.t. subsidies: in het hoofdstuk “Subsidies” in dit ABC;
  • de drempelbedragen m.b.t. overheidsopdrachten, concessies en andere overeenkomsten en de gewest- of gemeenschapswaarborgen in bijlage 1 in dit ABC.

 

Herverdelingen en aanpassingen van de begroting

Alles over de processen en (controle)procedures voor herverdelingen Vlaamse Gemeenschap, DAB en Vlaamse rechtspersonen en voor aanpassingen van de begroting van DAB en Vlaamse rechtspersonen.