Energie efficiëntie in gebouwen

Onderstaand schema geeft een overzicht van de methodologie die gebruikt zal worden om projecten te selecteren. Voor het ogenblik zijn er enkel selectiecriteria voor de energieleningen en niet voor het Fonds aangezien deze nog niet operationeel is. Van zodra het Fonds operationeel is zullen de selectiecriteria hiervoor gecreëerd worden.

schema EEG

Het financieren van fossiele brandstoffen wordt uitgesloten met uitzondering van de maatregelen die vervat zitten in de wetgeving.