ESR geconsolideerde rekening 2016

In mio euro Begroting 2016 (1) Uitvoering 2016 (2) (2) – (1)
Ontvangsten (+) 39.574,6 39.540,7 -33,9
Uitgaven (-) 39.750,6 39.504,1 -246,5
ESR Correcties (+) -288,7 -164,1 124,6
ESR-vorderingensaldo -464,6 -127,5 337,2

 

Bij de begrotingsaanpassing van 2016 werd er uitgegaan van een tekort van 464,6 miljoen euro. Bij de laatste actualisatie van de uitvoeringscijfers in oktober werd het tekort op 127,5 miljoen berekend. Het tekort is m.a.w. bijna 337,2 miljoen euro lager dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016. In de grafische voorstelling blijkt dit uit de blauwe balkjes. De groene balkjes weerspiegelen een gunstig effect op het eindresultaat, de rode een ongunstig. Lees verder onder de grafiek voor een toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2016 en de uitvoering ervan.

 

Algemene grafiek september2016

 

Gewestbelastingen ( -202 miljoen t.o.v. begroting 2016)
Hoofdzakelijk door :

– Erfbelasting inclusief fiscale regularisaties (-170,5 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Kilometerheffing ( -66,5 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Registratiebelasting ( +23,8 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Verkeersbelasting ( +20,7 miljoen t.o.v. begroting 2016)

Opcentiemen ( +91,8 miljoen t.o.v. begroting 2016)

Andere ontvangsten (  + 100,5 miljoen, exclusief energiefonds, t.o.v. begroting 2016)
Hoofdzakelijk door :

– De gerealiseerde ontvangsten van de DAB’s bedragen 27,8 miljoen meer dan begroot.
Het Minafonds, VIF en Loodswezen hebben hier het grootste aandeel in.
– De gerealiseerde ontvangsten van de rechtspersonen bedragen 81,6 miljoen meer dan begroot. BAM, Hermes, Tunnel Liefkeshoek en PMV hebben hier het grootste aandeel in.
– Lottogelden ( -2,7 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Terugbetalingen van rente ( -5,1 miljoen t.o.v. begroting 2016)

Uitgaven ( -246,5 miljoen t.o.v. begroting 2016 )
Hoofdzakelijk door :

– Bij de algemene uitgavenbegroting zijn er 473,9 miljoen minderuitgaven.
– Bij de DAB’s zijn het vooral het VIF ( -114,8 miljoen) en MINA (-26 miljoen) waar de uitgaven lager zijn dan begroot.
– De uitgaven van de rechtspersonen liggen 108 miljoen onder het niveau van de begroting.
– Bij begroting 2016 werd rekening gehouden met een onderbenutting van 489,5 miljoen.

ESR-correcties ( +124,6 miljoen t.o.v. begroting 2016)
Hoofdzakelijk door :

– Financiering van de ziekenhuizenhuisinfrastructuur (A1/A3) ( +79,8 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Correctie hogescholen en universiteiten ( +74 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Correctie VIPA ( +36,2 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Scholen van Morgen ( -22,8 miljoen t.o.v. begroting 2016)
– Stelplaatsen cluster 2 ( -27,5 miljoen t.o.v. begroting 2016)

Meer lezen?
Detail ontvangsten
pdf 403.15 KB
Detail uitgaven
pdf 394.53 KB
//