ESR geconsolideerde rekening 2017

In mio euro Begroting 2017 (1) Uitvoering 2017 (2) (2) – (1)
Ontvangsten (+) 42.301,4 42.846,3 545,0
Uitgaven (-) 42.670,0 42.810,3 140,3
ESR Correcties (+) 371,0 470,8 99,8
ESR-vorderingensaldo 2,4 506,8 504,5

 

Bij de begrotingsaanpassing van 2017 werd er uitgegaan van een overschot van 2,4 miljoen euro. In oktober wordt het overschot op 506,8 miljoen euro berekend volgens de definitie van de Hoge Raad voor Financiën (HRF).  Het overschot is m.a.w. bijna 504,4  miljoen euro hoger dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2017. In de grafische voorstelling blijkt dit uit de blauwe balkjes. De groene balkjes weerspiegelen een gunstig effect op het eindresultaat, de rode een ongunstig. Lees verder onder de grafiek voor een toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2017 en de uitvoering ervan.

 

Grafiek ESR oktober 2017a

 

Gewestbelastingen ( +90,2 miljoen t.o.v. begroting 2017)
Hoofdzakelijk door :

– Erfbelasting inclusief fiscale regularisaties ( +71,7 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Registratiebelasting ( +36,8 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Verkeersbelasting ( -18,3 miljoen t.o.v. begroting 2017)

Opcentiemen ( +104,6 miljoen t.o.v. begroting 2017)

Andere ontvangsten (  + 350,2 miljoen, exclusief energiefonds, t.o.v. begroting 2017)
Hoofdzakelijk door :

– De gerealiseerde ontvangsten van de DAB’s bedragen 27,9 miljoen minder dan begroot.
Het Minafonds, VIF en Loodswezen hebben hier het grootste aandeel in.
– De gerealiseerde ontvangsten van de rechtspersonen bedragen 403,1 miljoen meer dan begroot. De universiteiten en hogescholen hebben hier het grootste aandeel in. Door de uitbreiding van de consolidatieperimeter wordt er 184,3 miljoen van de 403,1 gerapporteerd bij instellingen die geen afzonderlijke begroting hebben ingediend
– Andere ontvangsten (-25 miljoen t.o.v. begroting 2017)

Uitgaven ( +140,3 miljoen t.o.v. begroting 2017 )
Hoofdzakelijk door :

– Bij de algemene uitgavenbegroting zijn er 538,2 miljoen minder uitgaven.
– De uitgaven van de DAB’s  liggen 45,4 miljoen hoger dan begroot.
– De uitgaven van de rechtspersonen liggen 57,6 miljoen onder het niveau van de begroting.
– De onderbenutting berekend bij de begrotingsaanpassing van 690,7 miljoen valt weg bij
de uitvoering in mei.

ESR-correcties ( +99,8 miljoen t.o.v. begroting 2017)
Hoofdzakelijk door :

– Financiering van de ziekenhuizenhuisinfrastructuur (A1/A3) ( +39,7 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Sluis Terneuzen ( -13,6 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Scholen van Morgen ( +115,9 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling ( -73,7 miljoen t.o.v. begroting 2017)
– Correcties aanrekeningsregels (+36,5)

//