ESR geconsolideerde rekening 2020

In mio euro Begroting 2020 (1) Uitvoering 2020 (2) (2) – (1)
Ontvangsten (+) 43.090,9 43.301,5 210,6
Uitgaven (-) 50.065,5 49.287,8 -777,7
ESR correcties (+) 10,3 -21,5 -31,8
Correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (+) 101,7 118,5 16,9
ESR vorderingensaldo -6.862,6 -5.889,3 973,3

 

Bij de begrotingsaanpassing van 2020 werd er uitgegaan van een tekort van 6.682,6 miljoen euro. Naar aanleiding van de notificatie van het INR  in oktober bedraagt het tekort inclusief correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling 5.889,3 miljoen euro .  Het tekort is m.a.w.  973,3  miljoen euro lager dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2020. In de grafische voorstelling blijkt dit uit de blauwe balkjes. De groene balkjes weerspiegelen een gunstig effect op het eindresultaat, de rode een ongunstig. Lees verder onder de grafiek voor een toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2020 en de uitvoering ervan.

 

Gewestbelastingen ( +125,7 miljoen t.o.v. begroting 2020)
Hoofdzakelijk door :

– Erfbelasting inclusief fiscale regularisaties ( -19,2 miljoen t.o.v. begroting 2020)
– Verkooprecht ( +161 miljoen t.o.v. begroting 2020)
– Schenkbelasting ( +19,6 miljoen t.o.v. begroting 2020)
– Belasting op inverkeersstelling ( -24,7 miljoen t.o.v. begroting 2020)
– Verkeersbelasting op autovoertuigen ( -19,1 miljoen t.o.v. begroting 2020)

Opcentiemen ( +55,1 miljoen t.o.v. begroting 2020)

Andere ontvangsten ( +29,7 miljoen t.o.v. begroting 2020)
Hoofdzakelijk door :

– De gerealiseerde ontvangsten van de DAB’s bedragen 92,9 miljoen meer dan begroot.
Het Minafonds, VIF en Loodswezen hebben hier het grootste aandeel in.
– De gerealiseerde ontvangsten van de rechtspersonen bedragen 72,8 miljoen minder dan begroot.
– Andere ontvangsten ( +9,5 miljoen t.o.v. begroting 2020)

Uitgaven ( +777,7  miljoen t.o.v. begroting 2020 )
Hoofdzakelijk door :

– Bij de algemene uitgavenbegroting zijn er 785,1 miljoen minder uitgaven.
– De uitgaven van de DAB’s  liggen 79,9 miljoen hoger dan begroot.
– De uitgaven van de rechtspersonen liggen 1.323,6 miljoen onder het niveau van de begroting.
– De onderbenutting berekend bij de begrotingsaanpassing van 1.160 miljoen valt weg bij
de uitvoering in mei.

ESR-correcties ( -31,8  miljoen t.o.v. begroting 2020)
Hoofdzakelijk door :

– Wegvallen ESR correctie Vlaams Parlement en FWO ( -23,2 miljoen t.o.v. begroting 2020)
– Correctie INR groenestroomcertificaten  ( -7,2 miljoen t.o.v. begroting 2020)

Correcties  voor aftoetsing begrotingsdoelstellingen ( +16,9 miljoen t.o.v. begroting 2020)

 

Lees meer
//