Performance-Informed Budgeting in Europe: Recipes for Success in Flanders

  Flag of the United Kingdom Go to the English version

  Performance-Informed Budgeting in Europe: Recipes for Success in Flanders

  Maandag 4 maart 2024 • 14u – 17u

  Paleis der Academiën
  Hertogsstraat 1
  1000 Brussel

  Het Programma

  Na de crisissen van de afgelopen jaren moeten de Europese overheden inspanningen leveren om hun overheidsfinanciën terug op orde te krijgen. In die context herwint prestatiegeïnformeerd begroten aan belang. Zetten overheden hun middelen op de meest efficiënte en effectieve manier in? Zijn de uitgaven afgestemd op de prioriteiten? Hoe kan de toewijzing van middelen worden verbeterd om ervoor te zorgen dat de beleidsdoelstellingen worden bereikt?

  Omhoog
  13:30 Ontvangst

  We heten je van harte welkom op de conferentie. Het eerste deel van de conferentie start stipt om 14u.

  14:00 - 15:10 Deel 1

  Inleidend interview met de Vlaams minister van Financiën en Begroting

  Evaluatie van het Vlaamse traject richting een prestatiegeïnformeerde begroting door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

  • Alfrun Tryggvadottir (OESO)

  Panelgesprek over de resultaten en aanbevelingen van de OESO-evaluatie

  • Elva Bova (Europese Commissie)
  • Debby Vos (Belgische Rekenhof)
  • Wouter Van Dooren (Universiteit Antwerpen)
  15:10 - 15:30 Pauze
  15:30 - 17:00 Deel 2

  Presentaties door andere EU-lidstaten:

  Eneken Lipp (Estland)

  Het traject naar een prestatiebegroting in Estland. De stand van zaken, de geleerde lessen en de toekomstplannen.

  José María Casado (Spanje)

  Prestatiegeïnformeerd begroten in een federale staat: de wisselwerking tussen autonome regio’s en de federale staat.

  Lars Ostergaard (Denemarken)

  Deense “special studies” (uitgaventoetsingen) en hun timing, governance, uitvoering en de resultaten die ze kunnen opleveren.

  Benoît Laroche de Roussane (Frankrijk)

  Het gebruik van prestatie-indicatoren in Frankrijk.

  Koen Algoed (Vlaams Departement Financiën en Begroting)

  Key takeaways

  17:00 - 19:00 Netwerkmoment en walking dinner

  Meer info over de rol van Vlaanderen

  Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Ook Vlaanderen zal daarin een belangrijke rol spelen. Zo zal het België vertegenwoordigen als voorzitter voor de luiken Industrie, Jeugd, Cultuur, Media en Visserij. Meer informatie over het EU-voorzitterschap vind je hier.

  Meer info over de rol van België

  Op de officiële website van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vind je o.a. informatie over het voorzitterschap, nieuwsberichten, het programma, de evenementen die worden georganiseerd, … Ga naar de officiële website.