Euro Medium Term Note-programma

In maart 2009 kwam het Vlaams Euro Medium Term Note-programma tot stand. Dit is een financieringsinstrument voor de lange termijn financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid. Het totaal openstaande saldo onder het programma mag maximaal 10 miljard bedragen. Uitgiftes kunnen een looptijd hebben die varieert tussen de 1 en 50 jaar.

Het  EMTN-programma omvat Standaard benchmark (BM) uitgiftes, Sustainability benchmark uitgiftes en private plaatsingen.

benchmark (BM) uitgiftes

In 2016 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om voor het eerst sinds 2012 een uitgifte van 1,25 miljard te plaatsen onder het EMTN programma. Voor deze tweeledige uitgifte werd er gekozen om 500 miljoen euro op 10 jaar te plaatsen en 750 miljoen euro op 20 jaar te plaatsen. In 2017 werd er een tweede uitgifte geplaatst van 1,25 miljard. Deze tweeledige uitgifte werd opgesplitst in een uitgifte van 250 miljoen euro op 10 jaar en een uitgifte van 1 miljard euro op 25 jaar.  Ook in 2018 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om te werken met benchmark uitgiftes om de financieringbehoeften op te vangen. In Juni werd er 750 miljoen euro geplaatst op 20 jaar. In November werd voor de eerste keer een duurzame obligatie gelanceerd. Met deze bond werd er 500 miljoen euro opgehaald op 15 jaar.  Op 4 april 2019 werd voor de tweede maal een duurzame obligatie uitgegeven. Het totale bedrag van de obligatie die via een publieke uitgifte opgehaald werd bij institutionele investeerders bedraagt 750 miljoen euro met een looptijd van 25 jaar (vervaldag april 2044). De obligatie werd geplaatst met een coupon van 1,50% en yield van 1,567%. De opbrengst van die duurzame obligatie zal exclusief worden gebruikt om de uitgaven te financieren met betrekking tot energie efficiëntie in gebouwen, betaalbaar wonen en toegang tot onderwijs.

Als gevolg van de COVID-19 crisis zijn de financieringsbehoeften voor 2020 hoog. Op 3 april 2020 heeft de Vlaamse Gemeenschap haar derde duurzame obligatie uitgegeven voor een bedrag van 1,25 miljard euro op 10 jaar aan een yield van 0,455%. Ondanks de crisis was deze transactie zeer succesvol met een orderboek van meer dan 1,8 miljard euro. Op 16 juni heeft de Vlaamse Gemeenschap een tweede benchmarktransactie gedaan. Deze uitgifte van in totaal 2 miljard euro werd opgesplitst in een uitgifte op 7 jaar aan een yield van 0,008% en een uitgifte op een lange 30 jaar aan een yield van 1,029% van elk 1 miljard euro. Ook de volgende maanden zullen er afhankelijk van de marktomstandigheden nog 1 of meerdere benchmarkuitgiftes volgen.

Private plaatsingen

Naast deze benchmark-uitgiftes kunnen er ook private plaatsingen plaats vinden onder het EMTN-programma. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de private plaatsingen vanaf 2017.

(In miljoen euro)

Uitstaand bedrag

Coupon

Start datum

Eindvervaldag

Private plaatsing

50,00

-0.44%

14/06/2017

14/06/2019

Private plaatsing

20,00

1.656%

23/02/2017

23/02/2038

Private plaatsing

125,00

0%

01/02/2018

01/02/2020

Private plaatsing

30,00

1.603%

28/02/2018

01/03/2038

Private plaatsing

60,00

1.863%

28/02/2018

28/02/2048

Private plaatsing

80,00

1.863%

28/03/2018

28/03/2058

Private plaatsing (TAP)

250,00

1,5%

12/05/2020

11/04/2044

Private plaatsing

25,00

0,94%

12/05/2020

12/05/2050

Private plaatsing

25,00

0,875%

03/06/2020

03/06/2045

Private plaatsing

110,00

1,053%

03/06/2020

03/06/2050

Private plaatsing

100,00

1,095%

03/06/2020

03/06/2055

Totaal

875,00

 

//