Facts & Figures

Beleidsevaluatie

Uitgaventoetsingen, subsidiekaders

Personenbelasting

Fiscale uitgaven, woonbonus en statistieken

De (6e) staatshervorming

De financiële middelenvoorziening, budgettaire gevolgen na de zesde staatshervorming en de datareeks van de Bijzondere Financieringswet

Grote Projecten en Programma’s

Basisrapport met bijhorend kader, studies en geleerde lessen uit de jaarlijkse zelfevaluatie.

De Vlaamse uitgavennorm

Blauwdruk Vlaamse uitgavennorm, Presentatie Uitgavennorm commissie Begroting en Financiën