Facts & Figures

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

Uitgaventoetsingen, subsidiekaders

Personenbelasting

Personenbelasting

Fiscale uitgaven, woonbonus en statistieken

Staatshervormingen

De financiële middelenvoorziening, budgettaire gevolgen na staatshervorming(en) en de datareeks van de Bijzondere Financieringswet

Grote Projecten en Programma's

Grote Projecten en Programma’s

Basisrapport met bijhorend kader, studies en geleerde lessen uit de jaarlijkse zelfevaluatie.

De Vlaamse uitgavennorm

De Vlaamse Uitgavennorm

Blauwdruk Vlaamse uitgavennorm, Presentatie Uitgavennorm commissie Begroting en Financiën