Beleidsevaluatie

Uitgaventoetsingen

De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen om een aantal problemen aan te pakken.

Subsidiekaders

Via subsidiekaders worden een reeks overkoepelende minimumrichtlijnen vastgelegd voor de toekenning en controle van subsidies. Ze dragen bij aan capaciteitsopbouw terzake bij de inhoudelijk bevoegde beleidsdomeinen, en periodiek te zorgen voor een meta-analyse en leerlessen van de uitgevoerde evaluaties.