Subsidiekaders

Via subsidiekaders worden een reeks overkoepelende minimumrichtlijnen vastgelegd voor de toekenning en controle van subsidies. Ze dragen bij aan capaciteitsopbouw terzake bij de inhoudelijk bevoegde beleidsdomeinen, en periodiek te zorgen voor een meta-analyse en leerlessen van de uitgevoerde evaluaties.

Zodra uitgevoerd, vind je hier de evaluatie van een subsidiekader.