Prestatiegeïnformeerd Begroten

Wat bereiken we met onze middelen en welke leerlessen trekken we daaruit? Op die manier integreren we evaluatie-denken in de beleids- en begrotingscyclus. Prestatie-informatie wordt daarbij systematisch meegenomen in besluit- en beleidsvorming via diverse instrumenten: prestatie-indicatoren in de BBTuitgaventoetsingen (en brede heroverwegingen) en beleidsevaluaties van subsidiekaders.

OECD Report - Performance-Informed Budgeting in Flanders

Presentatie Conferentie Prestatiegeïnformeerd begroten

4 maart 2024