Subsidiekaders

Overkoepelende eisen voor subsidiekaders creëren eenvormigheid bij de toekenning, controle en evaluatie van subsidies. De overkoepelende aanpak bevordert ook de kennisdeling over en tussen de verschillende beleidsdomeinen.

Nadat de evaluaties van subsidiekaders zijn uitgevoerd, vind je die evaluaties hier terug.