Uitgaventoetsingen

De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren, door de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu.

Plannen van aanpak

De Vlaamse Regering werkte het kader voor de uitgaventoetsingen verder uit en bepaalde de thema’s voor de uitgaventoetsingen 2022-2024.

Eindrapporten

De eindrapporten geven de (tussentijdse) resultaten van de uitgaventoetsingen.