Grote Projecten en Programma’s

Wat is een groot project?

Een groot project is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico’s inhouden. Een groot project heeft een investeringswaarde van ten minste 100 miljoen euro als het om werken gaat, en 20 miljoen euro als het om leveringen of diensten gaat, telkens exclusief btw.

Wat is een groot programma?

Een groot programma is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten die werden opgenomen in een programma waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico’s inhouden. Een groot programma heeft een investeringswaarde van ten minste 200 miljoen euro, exclusief btw.

Basisrapport

Het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s wordt jaarlijks in oktober gepubliceerd en geeft een inkijk in de belangrijkste lopende grote investeringsprojecten en programma’s van de Vlaamse overheid.

Lessen uit Zelfevaluaties

Hier vind je de bundeling van geleerde lessen uit de jaarlijkse zelfevaluatie van de projecten en programma’s die werden opgenomen in het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s.

Studies en Modellen

Op deze pagina staan documenten die ondersteuning bieden bij het realiseren van de grote projecten en programma’s.

Kader – Een professioneel en doordacht investeringsbeleid

Op 1 januari 2020 trad het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s in werking. Hiermee werd een kader gecreëerd voor grote investeringsprojecten en programma’s van Vlaamse overheid. De belangrijkste doelstelling hierbij is het inzetten op de toepassing van een aantal goede praktijken in het kader van een professioneel en doordacht investeringsbeleid.

De entiteiten binnen de Vlaamse overheid die nieuwe investeringsprojecten willen opstarten, zullen ook een inschatting moeten maken van de budgettaire haalbaarheid met het oog op de toekomstige vrije beleidsruimte.

Voor lopende projecten zijn er de jaarlijkse rapportering van grote projecten en programma’s én de jaarlijks verplichte zelfevaluatie van diezelfde projecten en programma’s.