Grote Projecten en Programma’s

Wat is een groot project?

Een groot project is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico’s inhouden. Een groot project heeft een investeringswaarde van ten minste 100 miljoen euro als het om werken gaat, en 20 miljoen euro als het om leveringen of diensten gaat, telkens exclusief btw.

Wat is een groot programma?

Een groot programma is een geheel van niet-routinematige en in de tijd beperkte activiteiten die werden opgenomen in een programma waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen, en die substantiële financiële consequenties en grote uitvoeringsrisico’s inhouden. Een groot programma heeft een investeringswaarde van ten minste 200 miljoen euro, exclusief btw.

Basisrapport

Het basisrapport Grote Projecten en Programma’s geeft een inkijk in haar belangrijkste lopende grote investeringsprojecten en programma’s van de Vlaamse overheid.

Studies en Modellen

Op deze pagina kan je een aantal documenten terugvinden die ondersteuning bieden aan de verdere professionalisering van de Grote Projecten en Programma’s.

Lessen uit Zelfevaluaties

Hier vind je de geleerde lessen uit de jaarlijkse zelfevaluatie van alle projecten en programma’s die werden opgenomen in het basisrapport.