Basisrapport

Sinds 2020 publiceert de Vlaamse Regering jaarlijks het ‘Rapport Grote Projecten en Programma’s’. De coördinatie en stroomlijning van dit rapport wordt verzorgd door het Departement Financiën en Begroting waarbinnen de ondersteuningsentiteit op basis van artikel 7 van het decreet van 22 maart 2019 werd aangeduid. De gegevens opgenomen in dit rapport worden aangeleverd door de administraties betrokken bij de respectievelijke projecten.

Rapport Grote Projecten en Programma’s 2022

BR22

Rapport Grote Projecten en Programma’s 2021

Kader

Professioneel, doordacht investeringsbeleid

Op 1 januari 2020 trad het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s in werking. Hiermee werd een kader gecreëerd voor grote investeringsprojecten en programma’s van Vlaamse overheid. De belangrijkste doelstelling hierbij is het inzetten op de toepassing van een aantal goede praktijken in het kader van een professioneel en doordacht investeringsbeleid.

De entiteiten binnen de Vlaamse overheid die nieuwe investeringsprojecten willen opstarten, zullen ook een inschatting moeten maken van de budgettaire haalbaarheid ervan. Relevant hierbij is dat het decreet ook drempels creeërt voor het gebruik van beschikbaarheidsvergoedingen met als doel de vrije beleidsruimte in de toekomst te vrijwaren.

Voor lopende projecten zijn er de jaarlijkse rapportering van grote projecten en programma’s én de jaarlijks verplichte zelfevaluatie van diezelfde projecten en programma’s.

De dienst Grote projecten en programma’s (GPP) van het Departement Financiën en Begroting voorziet ondersteuning met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet. Concreet draagt de dienst GPP actief bij aan het stroomlijnen van de rapportering en het bewaken van de consistentie ervan. Verder wordt ingezet op een organisatiebreed kennisbeheer en -aanbod en worden initiatieven genomen tot verdere professionalisering op het gebied van grote projecten. Denk maar aan de organisatie van workshops of seminaries en de publicatie van studies.