Lessen uit de Zelfevaluaties

Het Decreet van 22 maart 2019 vraagt een jaarlijkse zelfevaluatie van alle projecten en programma’s waarover in het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s wordt gerapporteerd. Het departement bundelt en aggregeert jaarlijks de geleerde lessen die uit deze evaluaties voortvloeien.

Het uitvoeren van een zelfevaluatie heeft daarbij een aantal doelstellingen. Vooreerst zet het de aanbestedende overheid aan tot stil te staan bij het gelopen parcours en bij te sturen waar nodig. Daarnaast is het voor de aanbestedende overheid belangrijk om lessen te trekken die ze vervolgens kunnen meenemen naar toekomstige projecten.

Door deze lessen algemeen beschikbaar te maken kunnen alle toekomstige projecten van de Vlaamse overheid hier hun voordeel mee doen. De geleerde lessen kunnen zo bijdragen tot een verdere professionalisering bij het realiseren van grote investeringsprojecten.