Lessen uit de zelfevaluaties

Een zelfevaluatie uitvoeren heeft een aantal doelstellingen. Vooreerst zet het de aanbestedende overheid aan om stil te staan bij het gelopen parcours en bij te sturen waar nodig. Daarnaast is het voor de aanbestedende overheid belangrijk om lessen te trekken die ze vervolgens kunnen meenemen naar toekomstige projecten.

Door deze lessen te bundelen en algemeen beschikbaar te maken doen alle toekomstige projecten van de Vlaamse overheid hier hun voordeel mee. De geleerde lessen dragen zo bij tot een verdere professionalisering bij het realiseren van grote investeringsprojecten.