Studies en Modellen

Op deze webpagina kan je een aantal documenten terugvinden die ondersteuning bieden aan de verdere professionalisering van de Grote Projecten en Programma’s.

Energie-Efficiëntie in een DBFM-model

Het doel van deze studie (2020) is om een mechanisme uit werken dat de energie-efficiëntie bij een DBFM-opdracht kan waarborgen. Mechanismes om energie-efficiëntie te garanderen kunnen in een DBFM-procedure op drie plaatsen inwerken: in de gunningsleidraad, de outputspecificaties en het eigenlijke DBFM-contract.

In deze studie wordt onder meer beschreven wat de mogelijkheden zijn om energieprestatie-eisen in een DBFM-bestek op te nemen zodat het feitelijke energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. De studie bespreekt de mechanismes die vandaag reeds gebruikt worden en gaat in op de voor- en nadelen ervan.

DBFM-handboek

Het DBFM-handboek wil bijdragen tot het ontsluiten en verspreiden van de kennis en de ervaringen. Bovendien draagt deze publicatie (update 2019) bij tot de standaardisering van DBFM-overeenkomsten en de gebruikte terminologie.

DBFM handboek
pdf 1.31 MB
Rapport selectie- en gunningscriteria

Deze handleiding (2019) wil een praktische leidraad zijn voor overheden bij het in de markt plaatsen van
DBFM(O)-vastgoedopdrachten. Het document verschaft inzicht in de werking en invloed van selectieen gunningscriteria. Het bevat voorts praktische tips en voorbeelden die moeten bijdragen aan het
verder professionaliseren van de plaatsing van PPS-projecten in Vlaanderen.

DBFM-modelcontract Infrastructuur

ESR-neutraal DBFM-modelcontract (2018) op maat van infrastructuurwerken (wegen,…)

Mini-DBFM

ESR-neutraal DBFM-contract (2018) voor vastgoed projecten