De Vlaamse Kas

Met de Vlaamse kas wordt de kassituatie van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) behoren bedoeld. Dit geeft dus met andere woorden niet de geconsolideerde kassituatie weer. De evolutie van het Netto te Financieren Saldo, de kasontvangsten en -uitgaven, de beleggingen en rekeningen is te raadplegen in de verschillende rubrieken.