Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten februari en cumulatief 2018
(in duizend euro) FEBRUARI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 542.219 1.011.729
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 1.922.716 3.837.048
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.240 6.480
Andere ontvangsten 172.739 371.554
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 43.816 167.196
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 87.765 216.130
Totaal  2.772.496 5.610.137

 

ontvangsten februari