Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten september en cumulatief 2018
(in duizend euro) SEPTEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 559.087 4.784.361
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 1.943.451 17.381.228
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.258 29.322
Andere ontvangsten 145.269 1.472.534
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 10.884 345.881
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 720.877 2.399.790
Totaal  3.382.826 26.413.116

 

ontvangsten september.