Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten juli en cumulatief 2019
(in duizend euro) JULI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 530.242 3.631.402
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.522.942 16.850.167
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.338 23.369
Andere ontvangsten 206.514 1.683.450
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 21.189 297.654
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 265.297 678.607
Totaal  3.549.523 23.164.648

 

ontvangsten juli