Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten maart en cumulatief 2020
(in duizend euro) MAART CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 489.506 1.523.083
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.564.234 7.708.416
Andere ontvangsten 445.907 719.872
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 4.769 171.437
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 42.315 240.612
Totaal  3.546.730 10.363.420

 

ontvangsten 03.