Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten november en cumulatief 2020
(in duizend euro) NOVEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 596.565 5.746.754
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.470.714 26.634.021
Andere ontvangsten 203.639 2.575.912
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 4.758 342.408
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 590.272 2.786.124
Totaal  3.865.948 38.085.219

 

ONTVANGSTEN NOV