Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten mei en cumulatief 2019
(in duizend euro) MEI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 530.787 2.620.643
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.520.634 11.806.629
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.338 16.692
Andere ontvangsten 212.106 1.234.346
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 60.868 268.075
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 116.001 328.704
Totaal  3.443.735 16.275.090

 

ONTVANGSTEN MEI