Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten december en cumulatief 2019
(in duizend euro) DECEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 628.246 6.605.398
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.516.510 29.585.876
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.332 39.982
Andere ontvangsten 692.024 3.227.456
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 61.869 394.265
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 95.376 2.992.908
Totaal  3.997.357 42.845.884

 

Ontvangsten december