Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten juni en cumulatief 2020
(in duizend euro) JUNI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 480.863 2.974.367
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.578.635 15.444.695
Andere ontvangsten 293.240 1.393.819
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 8.196 269.502
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 59.132 381.375
Totaal  3.420.066 20.463.758

 

ontvangsten 06