Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten september en cumulatief 2019
(in duizend euro) SEPTEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 619.595 4.805.909
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.519.308 21.845.357
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.332 29.986
Andere ontvangsten 252.479 2.083.537
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 3.511 312.095
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 855.137 2.124.501
Totaal  4.253.361 31.201.385

 

ONTVANGSTEN SEPTEMBER