Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten juli en cumulatief 2018
(in duizend euro) JULI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 518.865 3.651.757
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 1.922.856 13.503.553
Univ. Onderw. Buitenl. Stud. 3.240 22.681
Andere ontvangsten 90.313 1.074.082
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 14.192 301.252
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 333.976 869.701
Totaal  2.883.442 19.423.025

 

ontvangsten juli