Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven juli en cumulatief 2018
(in duizend euro) JULI CUMULATIEF
Andere uitgaven 2.440.671 15.899.031
Dotaties CFO 440.000 4.144.703
Intrestlasten 2.347 57.687
Uitgaven landbouwproductiebeheer 26.892 184.114
Fiscale uitgaven voor G & P 426.006 552.496
Totaal  3.335.916 20.838.031
uitgaven juli