Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven juni en cumulatief 2020
(in duizend euro) JUNI CUMULATIEF
Andere uitgaven 2.791.367 15.103.836
Dotaties CFO 1.214.401 8.003.860
Intrestlasten 31.171 47.915
Uitgaven landbouwproductiebeheer 12.495 147.008
Fiscale uitgaven voor G & P 11.830 114.098
Totaal  4.061.265 23.416.718
uitgaven 06