Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven november en cumulatief 2020
(in duizend euro) NOVEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.633.367 25.805.763
Dotaties CFO 1.025.728 14.472.590
Intrestlasten 11.842 91.366
Uitgaven landbouwproductiebeheer 67.712 381.236
Fiscale uitgaven voor G & P 487.278 2.591.757
Totaal  3.225.927 43.342.714
UITGAVEN 11