Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven september en cumulatief 2019
(in duizend euro) SEPTEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.698.347 21.590.959
Dotaties CFO 869.819 8.811.191
Intrestlasten 1.932 57.236
Uitgaven landbouwproductiebeheer 7.421 169.498
Fiscale uitgaven voor G & P 474.282 1.511.479
Totaal  3.051.800 32.140.364
UITGAVEN SEPTEMBER