Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven mei en cumulatief 2019
(in duizend euro) MEI CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.849.879 12.807.908
Dotaties CFO 871.711 4.734.016
Intrestlasten 221 5.577
Uitgaven landbouwproductiebeheer 2.166 133.257
Fiscale uitgaven voor G & P 16.900 85.895
Totaal  2.740.877 17.766.653
UITGAVEN MEI