Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven februari en cumulatief 2018
(in duizend euro) FEBRUARI CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.622.376 4.948.471
Dotaties CFO 770.000 1.341.716
Intrestlasten 331 22.848
Uitgaven landbouwproductiebeheer 8.516 15.750
Fiscale uitgaven voor G & P 22.870 48.092
Totaal  2.424.093 6.376.876
uitgaven februari