Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven december en cumulatief 2019
(in duizend euro) DECEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 2.771.563 28.613.940
Dotaties CFO 1.271.131 12.665.299
Intrestlasten 1.316 81.994
Uitgaven landbouwproductiebeheer 65.002 396.249
Fiscale uitgaven voor G & P 459.415 2.931.935
Totaal  4.568.428 44.689.417
uitgaven december