Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven maart en cumulatief 2020
(in duizend euro) MAART CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.913.583 7.583.111
Dotaties CFO 1.121.243 3.223.007
Intrestlasten 3.627 5.139
Uitgaven landbouwproductiebeheer 64.004 79.710
Fiscale uitgaven voor G & P 16.192 62.871
Totaal  3.118.649 10.953.837
uitgaven 03