Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven augustus en cumulatief 2020
(in duizend euro) AUGUSTUS CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.681.906 20.067.972
Dotaties CFO 794.868 10.644.529
Intrestlasten 4.383 66.327
Uitgaven landbouwproductiebeheer 9.090 166.064
Fiscale uitgaven voor G & P 483.096 717.465
Totaal  2.973.343 31.662.357
UITGAVEN 08