Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van het NFS in 2018 weer, terwijl de figuur het gecumuleerde saldo per maand weergeeft voor de jaren 2016-2018.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2018
(in duizend euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN NFS CUMULATIEF
Januari 2.837.641 3.952.784 -1.115.142 -1.115.142
Februari 2.772.496 2.424.093 348.403 -766.740
Maart 2.679.048 2.118.433 560.615 -206.124
April 2.685.876 3.673.462 -987.586 -1.193.711
Mei 2.783.434 2.118.163 665.271 -528.439
Juni 2.781.088 3.215.181 -434.093 -962.532
Juli 2.883.442 3.335.916 -452.474 -1.415.006
Augustus 3.607.264 2.747.200 860.064 -554.942
September 3.382.826 2.328.048 1.054.778 499.837
Oktober        
November        
December        
Evolutie gecumuleerd Netto te Financieren Saldo (2016-2018)
nfs09