Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van het NFS in 2019 weer, terwijl de figuur het gecumuleerde saldo per maand weergeeft voor de jaren 2017-2019.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2019
(in duizend euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN NFS CUMULATIEF
Januari 2.930.932 4.248.542 -1.317.610 -1.317.610
Februari 3.232.084 3.375.698 -143.614 -1.461.224
Maart 3.401.474 3.082.110 319.634 -1.141.860
April 3.233.865 4.319.426 -1.052.561 -2.194.421
Mei 3.443.735 2.740.877 702.858 -1.491.563
Juni 3.304.036 3.818.639 -478.603 -1.970.167
Juli 3.549.523 4.218.767 -669.245 -2.639.411
Augustus 3.783.375 3.284.504 498.871 -2.140.540
September 4.253.361 3.051.800 1.201.561 -938.979
Oktober 4.114.040 4.549.078 -435.038 -1.374.017
November 3.533.103 3.431.547 101.555 -1.272.462
December 3.997.357 4.568.428 -571.071 -1.843.533
Evolutie gecumuleerd Netto te Financieren Saldo (2017-2019)
nfs12