Directe schuld - Financieringsmiddelen

De Vlaamse Gemeenschap heeft directe schuld op lange en op korte termijn. 

Als langetermijnfinancieringsmiddelen gebruikt de Vlaamse Gemeenschap:

  • Euro Medium Term Note programma (EMTN)
  • Schuldschein
  • Leningen

Als kortetermijnfinancieringsmiddelen gebruikt de Vlaamse Gemeenschap:

  • Zichtrekening
  • Belgian Commercial Paper (BCP)