Euro Medium Term Note-programma

In maart 2009 kwam het Vlaams Euro Medium Term Note-programma tot stand. Dit is een financieringsinstrument voor de lange termijn financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid. Het totaal openstaande saldo onder het programma mag maximaal 10 miljard bedragen. Uitgiftes kunnen een looptijd hebben die varieert tussen de 1 en 50 jaar.

Het  EMTN-programma omvat Standaard benchmark (BM) uitgiftes, Sustainability benchmark uitgiftes en private plaatsingen.

benchmark (BM) uitgiftes

In 2016 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om voor het eerst sinds 2012 een uitgifte van 1,25 miljard te plaatsen onder het EMTN programma. Voor deze tweeledige uitgifte werd er gekozen om 500 miljoen euro op 10 jaar te plaatsen en 750 miljoen euro op 20 jaar te plaatsen. In 2017 werd er een tweede uitgifte geplaatst van 1,25 miljard. Deze tweeledige uitgifte werd opgesplitst in een uitgifte van 250 miljoen euro op 10 jaar en een uitgifte van 1 miljard euro op 25 jaar.  Ook in 2018 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om te werken met benchmark uitgiftes om de financieringbehoeften op te vangen. In Juni werd er 750 miljoen euro geplaatst op 20 jaar. In November werd voor de eerste keer een duurzame obligatie gelanceerd. Met deze bond werd er 500 miljoen euro opgehaald op 15 jaar.  Op 4 april 2019 werd voor de tweede maal een duurzame obligatie uitgegeven. Het totale bedrag van de obligatie die via een publieke uitgifte opgehaald werd bij institutionele investeerders bedraagt 750 miljoen euro met een looptijd van 25 jaar (vervaldag april 2044). De obligatie werd geplaatst met een coupon van 1,50% en yield van 1,567%. De opbrengst van die duurzame obligatie zal exclusief worden gebruikt om de uitgaven te financieren met betrekking tot energie efficiëntie in gebouwen, betaalbaar wonen en toegang tot onderwijs.

Private plaatsingen

Naast deze benchmark-uitgiftes kunnen er ook private plaatsingen plaats vinden onder het EMTN-programma. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de private plaatsingen van de laatste 3 jaar.

(in miljoen euro) Uitstaande bedrag Intrest Start datum Eindvervaldag

Private plaatsing

50,00

1.000%

13/10/2016

13/10/2036

Private plaatsing

140,00

1.007%

10/11/2016

13/10/2031

Private plaatsing

115,00

1.564%

10/11/2016

12/11/2046

Private plaatsing

10,00

1.392%

10/11/2016

12/11/2041

Private plaatsing

50,00

-0.44%

14/06/2017

14/06/2019

Private plaatsing

20,00

1.656%

23/02/2017

23/02/2038

Private plaatsing 125,00 0% 01/02/2018 01/02/2020
Private plaatsing 30,00 1.603% 28/02/2018 01/03/2038
Private plaatsing 60,00 1.863% 28/02/2018 28/02/2048
Private plaatsing 80,00 1.863% 28/03/2018 28/03/2058

Totaal

680,00