Resultaten Sustainability benchmark 2019

In plaats van een roadshow te organiseren en de verschillende investeerders in verschillende landen te bezoeken, besliste de Vlaamse Gemeenschap in overleg met het consortium van banken om op 3 april te kiezen voor een global investor call vanuit Brussel.

Op 4 april, de dag na de call, werd de uitgifte gelanceerd. Aangezien bijna alle onderliggende activa van de financiering een lange afschrijvingstermijn hebben en omdat de langetermijnrente nog altijd historisch laag is, heeft Vlaanderen besloten een benchmark met een looptijd van 25 jaar uit te geven. Op die manier wordt er eveneens een verhoging van de gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille bekomen.

Het totale bedrag van de obligatie die via een publieke uitgifte opgehaald werd bij institutionele investeerders bedraagt 750 miljoen euro met een looptijd van 25 jaar (vervaldag april 2044). De obligatie werd geplaatst met een coupon van 1,50% en yield van 1,567%.

Per land :

BM LANDEN

Per type :

BM

De transactie was succesvol met een totaal aanbod van bijna 2,7 miljard euro. Dit is het grootste orderbook en het grootste aantal investeerders ooit. In totaal werden er voor deze transactie 117 geïnteresseerde partijen uit 14 verschillende landen opgetekend. De Duitse en Benelux investeerders waren het meest vertegenwoordigt in deze transactie die gelet op de looptijd vooral verzekeringsmaatschappijen en (pensioen)fondsen aantrok.Mede dankzij de goede contacten met institutionele investeerders die werden gelegd in het verleden, de diverse communicatiekanalen die werden opgebouwd (onder andere websites), de sterke Aa2 rating van Moody’s, het sterk onderbouwde framework dat Vlaanderen kan voorleggen en het positieve advies van Sustainalytics kon de Vlaamse Gemeenschap deze obligatie-emissie succesvol afsluiten.