Projecten

Vlaanderens Sustainability Bond Framework bevat 4 categorieën die met de opgehaalde middelen kunnen gefinancierd worden.

  1. Energie efficiëntie in gebouwen
  2. Betaalbaar wonen
  3. Toegang tot onderwijs
  4. Preventie en bestrijding van verontreiniging (inclusief circulaire economie)

De vier categorieën genereren zowel milieu- als sociale voordelen.

Opgemerkt moet worden dat de focus van de ene categorie naar de andere kan verschuiven tussen de verschillende obligatie uitgiftes.