Energie efficiëntie in gebouwen

Uitgaven met betrekking tot energie-efficiëntie in gebouwen die in aanmerking komen zijn:

  • de Vlaamse uitgaven voor energieleningen
  • de uitgaven mbt een nog op te richten fonds die steun zal toekennen voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen

Een energielening kan gebruikt worden om bestaande woningen energie efficiënter te maken en nieuwbouw woningen te voorzien van de meest energie – efficiënte technieken. Tot eind 2018 kon iedereen genieten van deze lening maar de kwetsbare huishoudens met een laag inkomen hadden voorrang.  Vanaf 2019 geldt de energielening enkel nog voor kwetsbare huishoudens en niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen.

In het Ontwerp van het Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 wordt de oprichting van een zogenaamd rollend fonds voor noodkoopwoningen besproken. Het doel van dit fonds is om kwetsbare huishoudens die deels uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, te helpen bij de energetische renovatie. Het energiezuiniger maken van woningen draagt bij tot het verminderen van de energie consumptie en heeft bijgevolg een positief effect op het maandelijks inkomen. Daarnaast moet de financiële steun pas terugbetaald worden bij verkoop van de woning of bij het wegschenken ervan. Dit zorgt ervoor dat er geen impact is op het maandelijks inkomen. Het fonds zorgt dus niet alleen voor energie efficiëntie maar bestrijdt eveneens energiearmoede.

Nuttige link