Preventie en bestrijding van verontreiniging (incl. circulaire economie)

Dit kunnen zowel projecten van Circulair Vlaanderen of Vlaio zijn.

Circulair Vlaanderen

Sinds 1 januari 2017 is Vlaanderen Circulair het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een samenwerking tussen overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de kenniswereld die samen actie ondernemen. Vlaanderen Circulair heeft sinds 2017 elk jaar twee projectoproepen gelanceerd om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen en zal dit in de toekomst blijven doen. Eén open call is voor de circulaire stad en het cirulair ondernemen en de andere is voor circulair aankopen.

Vlaio

Tegelijkertijd werden clusterinitiatieven gelanceerd in Vlaanderen. De clusters zijn vraag gestuurde innovatieplatforms voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra. Deze clusterorganisaties worden financieel ondersteund door het Vlaio (Vlaams Agentschap voor innovatie en ondernemerschap).

Nuttige links