Toegang tot onderwijs

Vlaanderen heeft ongeveer 20.000 schoolgebouwen, waarvan meer dan de helft gebouwd werd vóór 1970 en meer dan een kwart werd gebouwd vóór 1950. Jarenlang werd er te weinig geïnvesteerd in de schoolgebouwen en bovendien is er een sterke groei in het aantal leerlingen. Deze factoren hebben ertoe geleid dat er een capaciteitstekort is en dat de schoolgebouwen sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige normen.

Daarom werkt de Vlaamse overheid onder andere samen met private partners om de achterstand in de schoolinfrastructuur weg te werken. De grootschalige inhaalbeweging werd via alternatieve financiering, beter bekend als PPS aangepakt. Dit DBFM-programma 'Scholen van Morgen’ is een publiek-private samenwerking tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid via haar openbare entiteit School Invest.

De totale omvang van het DBFM-programma is 1,5 miljard € en bestaat uit:

182 710 000m² 133 000
Projecten Gebouwen Studenten

Alle nieuwe schoolgebouwen moeten voldoen aan de meest recente EPB-vereisten met betrekking tot scholen (werd zo vastgelegd in het decreet van 7 december 2007 met betrekking tot energieprestaties op scholen).

Op 23 mei 2008 startte de Vlaamse overheid eveneens het proefproject passieve scholen. Het proefproject voorziet het bouwen van scholen volgens de passiefhuisnorm in alle provincies en onderwijsnetten in Vlaanderen. Dit komt overeen met een totale constructie van 19 scholen of een oppervlakte van 65.565 m². Het project s is nog gedeeltelijk in aanbouw. 8 van deze passieve scholen maken deel uit van het DBFM-programma Scholen van Morgen.