Huidige situatie directe schuld

Situatie 30/11/2020 t.o.v. 31/12/2019
(in duizend euro)   31.12.2019 30.11.2020
Netto directe schuld    
       
  EMTN - Regular Bond 5.081.500 9.674.500
  EMTN - Sustainability Bond 1.250.000 2.820.000
  BCP 0 1.000.000
  Thesaurie 0 50.000
  Schuldschein 37.500 37.500
  Overname gemeenteleningen (-) 77.384 71.978
  Gemeentelijke Holding (-) 82.295 57.295
  Private Leningen LT (-) 0 0
  Private Leningen KT (-) 0 0
  Vismijn Oostende (-) 1.793 1.596
  Ex-FRGE 0 0
  Zichtrekening MVG - ING (-) 142.448 0
  Zichtrekening MVG - BELFIUS (-) 0 0
  Zichtrekening CFO - ING (-) 65.056 26.821
  Overige (Amoras en Erfpachten) 64.282 64.282
Totale directe schuld 6.802.258 13.803.973
Indirecte schuld  995 823
Totale netto directe schuld 6.803.253 13.804.796
Situatie 30/11/2020 t.o.v. eind 207/2018/2019
EVOLUTIE VAN DE SCHULD 11