Huidige situatie directe schuld

Situatie 31/08/2020 t.o.v. 31/12/2019
(in duizend euro)   31.12.2019 31.08.2020
Netto directe schuld    
       
  EMTN - Regular Bond 5.081.500 7.046.500
  EMTN - Sustainability Bond 1.250.000 2.750.000
  BCP 0 1.000.000
  Thesaurie 0 0
  Schuldschein 37.500 37.500
  Overname gemeenteleningen (-) 77.384 73.399
  Gemeentelijke Holding (-) 82.295 72.295
  Private Leningen LT (-) 0 0
  Private Leningen KT (-) 0 0
  Vismijn Oostende (-) 1.793 1.648
  Ex-FRGE 0 0
  Zichtrekening MVG - ING (-) 142.448 1.215.937
  Zichtrekening MVG - BELFIUS (-) 0 0
  Zichtrekening CFO - ING (-) 65.056 0
  Overige (Amoras en Erfpachten) 64.282 64.282
Totale directe schuld 6.802.258 12.261.562
Indirecte schuld  995 823
Totale netto directe schuld 6.803.253 12.262.385
Situatie 31/08/2020 t.o.v. eind 207/2018/2019
EVOLUTIE VAN DE SCHULD 08