Huidige situatie directe schuld

Situatie 30/06/2019 t.o.v. 31/12/2018
(in duizend euro)   31.12.2018 30.06.2019
Netto directe schuld    
       
  EMTN - Regular Bond 5.131.500 5.131.500
  EMTN - Sustainability Bond 500.000 1.250.000
  BCP 0 0
  Thesaurie 0 0
  Schuldschein 37.500 37.500
  Overname gemeenteleningen (-) 89.171 87.393
  Gemeentelijke Holding (-) 90.477 90.477
  Private Leningen LT (-) 0 0
  Private Leningen KT (-) 0 0
  Vismijn Oostende (-) 2.025 1.929
  Ex-FRGE 0 0
  Zichtrekening MVG - ING (-) 0 239.097
  Zichtrekening MVG - BELFIUS (-) 0 0
  Zichtrekening CFO - ING (-) 0 0
Totale directe schuld 5.850.674 6.787.896
Indirecte schuld  1.189 995
Totale netto directe schuld 5.851.863 6.788.891
Situatie 30/06/2019 t.o.v. eind 2016/2017/2018
schuldevolutie juni