Huidige situatie directe schuld

Situatie 31/03/2020 t.o.v. 31/12/2019
(in duizend euro)   31.12.2019 31.03.2020
Netto directe schuld    
       
  EMTN - Regular Bond 5.131.500 4.926.500
  EMTN - Sustainability Bond 500.000 1.250.000
  BCP 0 0
  Thesaurie 0 0
  Schuldschein 37.500 37.500
  Overname gemeenteleningen (-) 77.384 76.320
  Gemeentelijke Holding (-) 82.295 82.295
  Private Leningen LT (-) 0 0
  Private Leningen KT (-) 0 0
  Vismijn Oostende (-) 1.793 1.743
  Ex-FRGE 0 0
  Zichtrekening MVG - ING (-) 133.793 877.321
  Zichtrekening MVG - BELFIUS (-) 0 0
  Zichtrekening CFO - ING (-) 0

0

Totale directe schuld 6.664.265 7.251.680
Indirecte schuld  995 995
Totale netto directe schuld 6.665.261 7.252.675
Situatie 31/03/2020 t.o.v. eind 207/2018/2019
schuldevolutie03