Financieringsbehoeften Vlaamse Gemeenschap

De totale financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de herfinancieringsbehoeften m.a.w. de vervaldagen van de directe schuld. Onderstaande grafiek geeft de herfinancieringsbehoeften weer aan de hand van de aflossingskalender van de openstaande directe schuld .

kredietaflossingen

Anderzijds zijn er de nieuwe financieringsbehoeften voor de geconsolideerde instellingen die de Vlaamse Gemeenschap zelf sinds midden 2015 financiert. Voorheen gingen deze instellingen zelf de kapitaalmarkt op met een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap.

Hieronder een overzicht van de financieringsbehoeften die de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2019-2021 het hoofd zal moeten bieden. Opgelet voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is dit een prognose. Aanpassingen in de toekomst zijn steeds mogelijk.

(in miljoen euro)

2018*

2019

2020 2021

VMSW

700,00

1.000,75 963,78 995,94

VWF

220,00 347,67 354,91 323,12

School Invest

79,84 48,98 10,00 138,15

pdf bestandLantis (=Bam) (336 kB)

87,50

0,00 275,10 547,1
Totaal nieuwe financiering 1.087,34 1.397,40 1.603,79 2.004,31
Interne kredietaflossingen** 0 595,00 371,00 74,00

Externe kredietaflossingen 

758,71 73,8 338,45 40,65

Totaal

1.846,05 2.066,20 2.313,24 2.118,96

* : realisaties

** : situatie 31/12/2018