Financieringsbehoeften Vlaamse Gemeenschap

De totale financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de herfinancieringsbehoeften m.a.w. de vervaldagen van de directe schuld. Onderstaande grafiek geeft de herfinancieringsbehoeften weer aan de hand van de aflossingskalender van de openstaande directe schuld voor de komende 30 jaar (in miljoen EUR).

Financieringsbehoeften

Anderzijds zijn er de nieuwe financieringsbehoeften. Dit zijn de projecten die de Vlaamse Gemeenschap wenst te realiseren en financieren in de nabije toekomst.

Hieronder een overzicht van de financieringsbehoeften die de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2017-2019 het hoofd zal moeten bieden. Opgelet dit is een prognose. Aanpassingen in de toekomst zijn steeds mogelijk.

(in miljoen euro)

2017

2018

2019

VMSW

938,00

1.250,00

1.250,00

VWF

190,00

350,00

350,00

School Invest

436,35

100,87

22,32

BAM

 

0,00

641,77

Fusies Gemeenten

 

200,00

0,00

Totaal

1.564,35

1.900,87

2.264,09

kredietaflossingen

2,6

752,7

58,4