Geconsolideerde schuld

In 2017 daalde de geconsolideerde schuld met 422 miljoen euro t.o.v. 2016. De volgende entiteiten hebben substantieel bijgedragen tot de daling:                                 

Ziekenhuisinfrastructuur

DBFM (scholen van Morgen)

VMSW

VWF (social housing)

De daling van de geconsolideerde schuld van bovenstaande entiteiten was groter dan de stijging van de geconsolideerde schuld bij andere entiteiten, waardoor de totale geconsolideerde schuld gedaald is t.o.v. 2016

Overzicht geconsolideerde schuld 2015-2017

 

 in miljoen euro 2015 2016 2017
Directe en indirecte schuld 4.126,00 4.642,12 5.313,89
VMSW (sociale huisvestiging) 6.313,15 6.282,50 6.112,95
VWF (sociale huisvestiging) 3.005,41 2.842,66 2.705,57
EKM's (sociale huisvestiging) 596,90 590,59 595,41
VIPA 1.846,55 1.760,22 1.670,24
DBFM "Scholen van Morgen" 369,70 393,88 181,96
PPP schuld 782,84 779,06 756,93
Ziekenhuisinfrastructuur 0,00 4.963,21 4.726,93
Rest 1.909,36 1.554,19 1.321,86
Totaal 18.949,91 23.808,43 23.385,74
geconsolideerde schuld grafiek.