Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bedroeg eind 2018 23.183,67 miljoen euro. Dit is een daling met 136,97 miljoen euro ten opzichte van 2017. Deze daling is onder meer te danken aan het decreet optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten waardoor de Vlaamse overheid minder externe financiering is moeten aangaan. Bovendien wordt deze interne financiering niet meegerekend in de geconsolideerde Vlaamse schuld.

 

Overzicht geconsolideerde schuld 2016-2018

 

 in miljoen euro 2016 2017 2018
Directe schuld 4.642,12 5.313,89 5.998,39
VMSW (sociale huisvesting) 6.282,50 6.112,95 5.955,01
VWF (sociale huisvesting) 2.842,66 2.705,57 2.555,08
EKM's (sociale huisvesting) 590,59 595,41 568,54
VIPA 1.760,22 1.670,24 1.576,45
DBFM "Scholen van Morgen" 393,88 181,96 136,51
PPS schuld 776,64 740,22 633,56
Ziekenhuisinfrastructuur 4.963,21 4.726,93 4.430,59
Rest 1.554,60 1.273,46 1.329,53
Totaal 23.806,43 23.320,63 23.183,67
geconsolideerde schuld