Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld is de som van de schuld van alle tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behorende entiteiten.

Deze schuld steeg in 2016 met 4.853 miljoen euro in vergelijking met 2015. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de zesde staatshervorming. Daarin werd er o.a. beslist om de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur van het federaal niveau te verschuiven naar het Gemeenschapsniveau. Als je de geconsolideerde schuld in 2016 bekijkt met extractie van de wijzigingen als gevolg van de zesde staatshervorming, is er een daling t.o.v. 2015.

Van zodra de gegevens i.v.m . geconsolideerde schuld van 2017 beschikbaar zijn zullen ze gepubliceerd worden.

Overzicht geconsolideerde schuld 2014-2016

 in miljoen euro

2014

2015

2016

Directe schuld

4.615,62

4.157,26

4.674,68

VMSW

5.968,80

6.313,15

6.282,50

VWF

3.041,30

3.005,41

2.842,66

EKM's

729,5

596,903

590,59

VIPA

2.130,40

1.846,55

1.760,22

DBFM "Scholen van morgen"

173

369,7

393,88

PPP schuld

684,49

782,82

779,06

Ziekenhuisinfrastructuur

0

0

4.963,21

Rest

1.699,44

1.878,33

1.516,47

Totaal

19.042,55

18.950,13

23.803,28

grafiek overzicht geconsolideerde schuld