Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening waar de Vlaamse Gemeenschap garant staat voor de terugbetaling ervan. De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2018 12.9 miljard, een daling met 539.5 miljoen euro t.o.v. 2017.  Ook voor de volgende jaren wordt verwacht dat de gewaarborgde schuld verder zal dalen.

Aan onderstaande entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt:

  • De Watergroep (grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen),
  • De sociale huisvesting met als voornaamste actoren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF),
  • Het Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA),
  • De DBFM Scholen van Morgen,
  • Waarborgen aan grote , middelgrote en kleine ondernemingen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).
Gewaarborgde schuld per risico

In de verdeling van de gewaarborgde schuld volgens risico onderscheiden we (1) waarborgen aan overheden, (2) waarborgen gedekt door activa en (3) economische waarborgen.  De situatie in 2018 blijkt uit onderstaand taartdiagram.  Raadpleeg hetpdf bestandoverzicht tabel gewaarborgde schuld 2014_2018 per risico.pdf (162 kB) voor meer gedetailleerde cijfers.

grafiek waarborgen

De uitwinningen in 2018 bedroegen nog geen 0,5%[1] van de totale uitstaande waarborgen en situeerden zich hoofdzakelijk bij het Arkimedesfonds, dat in 2018 ontbonden en vereffend werd. Hierdoor daalde de gewaarborgde schuld maar werd er wel eenmalig 44,2 miljoen euro aan uitwinningen betaald. Verder werd ook de NV Waarborgbeheer geconfronteerd met 12,75 miljoen euro aan uitwinningen. Doordat de NV Waarborgbeheer erin geslaagd is in 2018 voor in totaal 9,9 miljoen euro aan terugwinningen te doen en er daarnaast voor 5,8 miljoen euro waarborgpremies betaald werden, volstond dit ruimschoots om de uitwinningen te compenseren.

Omdat het voor Vlaamse bedrijven niet altijd eenvoudig is – zelfs met een goed dossier – om een krediet te bekomen bij een bank, werden in het verleden door PMV enerzijds Waarborgbeheer NV en anderzijds Gigarant NV opgericht, die als taak hebben waarborgen te verlenen. Deze verlagen het risico voor banken en leiden tot meer kredietverlening aan de bedrijven.

Ook na zorgvuldige screening door Waarborgbeheer NV en Gigarant NV komt het soms voor dat waarborgen uitgewonnen worden, wat in 2018 dus enkel het geval was bij de NV Waarborgbeheer.

De overige uitwinningen situeerden zich bij VLIF en AGION, maar die waren miniem (respectievelijk 0,27 miljoen euro en 0,15 miljoen euro). Bijna enkel in de sector van de economische waarborgen, die slechts 8% uitmaakt van de totale Vlaamse gewaarborgde schuld, hebben zich m.a.w. uitwinningen voorgedaan in 2018. Het risico is dus zeer beperkt. Het grootste gedeelte van de gewaarborgde schuld (90%) is gedekt door activa (zie taartdiagram hierboven).

 

[1] 57,37 miljoen euro aan uitwinningen in 2018

Geconsolideerde gewaarborgde schuld vs. niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2018, 12,85 miljard euro. Een groot deel van die schuld behoort toe aan entiteiten uit de consolidatiekring en valt bijgevolg onder de geconsolideerde schuld. Hieronder wordt het verschil tussen ‘geconsolideerde gewaarborgde schuld’ en ‘niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld' verduidelijkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld

De geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg in 2018 11,0 miljard euro. Een groot deel van de gewaarborgde schuld is met andere woorden opgenomen in de geconsolideerde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in het pdf bestandtabel geconsolideerde gewaarborgde schuld.pdf (157 kB)

 Niet–geconsolideerde gewaarborgde schuld

De Vlaamse Gemeenschap is ook waarborgverstrekker voor entiteiten die niet behoren tot de consolidatiekring. In 2018 ging het om 1,85 miljard euro, m.a.w. slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in het pdf bestandtabel niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld.pdf (160 kB)