Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening waar de Vlaamse Gemeenschap garant staat voor de terugbetaling ervan. De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2016 om en bij de 13.59 miljard euro.

Aan onderstaande entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt:

  • De Watergroep (grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen),
  • De sociale huisvestiging met als voornaamste actoren Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Woningfonds (VWF),
  • Het Vlaamse infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA),
  • School Invest en de DBFM Scholen van Morgen,
  • Waarborgen aan grote , middelgrote en kleine ondernemingen via de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV).
Gewaarborgde schuld per risico

In de verdeling van de gewaarborgde schuld volgens risico onderscheiden we (1) waarborgen aan overheden, (2) waarborgen gedekt door activa en (3) economische waarborgen.  De situatie in 2016 blijkt uit onderstaand taartdiagram.  Raadpleeg het pdf bestandoverzicht gewaarborgde schuld 2012-2016 per risico (147 kB) voor meer gedetailleerde cijfers.

Opsplitsing volgens risicoDe risico’s voor de Vlaamse Gemeenschap verbonden aan de verleende waarborgen zijn eerder beperkt. Dit is ook af te leiden uit de uitwinningen die er zijn. Zowel in de sector waarborgen aan de (lokale) overheid als waarborgen gedekt door activa zijn er in 2016 geen uitwinningen geweest.

In de sector economische waarborgen is het risico groter wat ook blijkt uit de uitwinningen die er geweest zijn. De uitwinning in 2016 zijn bij de economische waarborgen hoofdzakelijk toe te schrijven aan de entiteiten Waarborgbeheer nv en Gigarant nv. Daar waren er uitwinningen van respectievelijk 4.98 miljoen euro en 13.99 miljoen euro op een totale gewaarborgde schuld van 13.59 miljard euro. Aangezien de sector economische waarborgen slechts een beperkt gedeelte van de totale gewaarborgde schuld inneemt (7%), blijft ook dit risico zeer beperkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld vs. niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2016, 13,59 miljard euro. Een groot deel van die schuld behoort toe aan entiteiten uit de consolidatiekring en valt bijgevolg onder de geconsolideerde schuld. Hieronder wordt het verschil tussen ‘geconsolideerde gewaarborgde schuld’ en ‘niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld' verduidelijkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld

De geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg in 2016 11,45 miljard euro. Een groot deel van de gewaarborgde schuld is met andere woorden opgenomen in de geconsolideerde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in het pdf bestandoverzicht geconsolideerde gewaarborgde schuld (130 kB)

Niet–geconsolideerde gewaarborgde schuld

De Vlaamse Gemeenschap is ook waarborgverstrekker voor entiteiten die niet behoren tot de consolidatiekring. In 2016 ging het om 2,15 miljard euro, m.a.w. slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in het pdf bestandoverzicht niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld (137 kB)