Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening waar de Vlaamse Gemeenschap garant staat voor de terugbetaling ervan. De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2017 13.4 miljard, een lichte daling t.o.v. 2016.

Aan onderstaande entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt:

  • De Watergroep (grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen),
  • De sociale huisvestiging met als voornaamste actoren Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Woningfonds (VWF),
  • Het Vlaamse infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA),
  • School Invest en de DBFM Scholen van Morgen,
  • Waarborgen aan grote , middelgrote en kleine ondernemingen via de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV).
Gewaarborgde schuld per risico

In de verdeling van de gewaarborgde schuld volgens risico onderscheiden we (1) waarborgen aan overheden, (2) waarborgen gedekt door activa en (3) economische waarborgen.  De situatie in 2017 blijkt uit onderstaand taartdiagram.  Raadpleeg hetpdf bestandoverzicht gewaargborgde schuld 2013_2017 per risico.pdf (25 kB) voor meer gedetailleerde cijfers.

gewaarborgde schuld

De risico’s voor de Vlaamse Gemeenschap verbonden aan de verleende waarborgen zijn eerder beperkt. Dit is ook af te leiden uit de uitwinningen die er zijn. Zowel in de sector waarborgen aan de (lokale) overheid als waarborgen gedekt door activa zijn er in 2017 geen uitwinningen geweest.

In de sector economische waarborgen is het risico groter wat ook blijkt uit de uitwinningen die er geweest zijn. De uitwinning in 2017 zijn bij de economische waarborgen hoofdzakelijk toe te schrijven aan de entiteit NV Waarborgbeheer. Die bedroegen voor 2017 9.95 miljoen euro. Doordat de NV Waarborgbeheer erin geslaagd is in 2017 voor in totaal 8.7 miljoen euro aan terugwinningen te doen en er daarnaast voor 5.6 miljoen euro waarborgpremies betaald werden volstond dit ruimschoots om de uitwinningen van 9.95 miljoen EUR te compenseren.

De overige uitwinningen situeerden zich bij VLIF en Agion, maar die waren zeer beperkt (respectievelijk 0.46 miljoen EUR en 0.14 miljoen EUR). Hier eveneens volstonden de ontvangen terugwinningen en waarborgpremies om de uitwinningen te dekken.

Aangezien de sector economisch waarborgen slechts een beperkt gedeelte van de totale gewaarborgde schuld inneemt (7%) blijft ook dit risico zeer beperkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld vs. niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2017, 13,39 miljard euro. Een groot deel van die schuld behoort toe aan entiteiten uit de consolidatiekring en valt bijgevolg onder de geconsolideerde schuld. Hieronder wordt het verschil tussen ‘geconsolideerde gewaarborgde schuld’ en ‘niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld' verduidelijkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld

De geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg in 2017 11,36 miljard euro. Een groot deel van de gewaarborgde schuld is met andere woorden opgenomen in de geconsolideerde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in hetpdf bestandTabel geconsolideerde gewaarborgde schuld.pdf (16 kB)

 Niet–geconsolideerde gewaarborgde schuld

De Vlaamse Gemeenschap is ook waarborgverstrekker voor entiteiten die niet behoren tot de consolidatiekring. In 2017 ging het om 2,03 miljard euro, m.a.w. slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld.

Meer details zijn terug te vinden in het pdf bestandTabel niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld.pdf (18 kB)