Indirecte schuld

De indirecte schuld zijn de leningen aangegaan door een andere rechtspersoon dan de Vlaamse Gemeenschap waarvan de Vlaamse overheid de aflossing en rentebetaling volledig of gedeeltelijk ten laste neemt.

Dit type schuld is zeer beperkt. Het betreft momenteel 1 lening met heden een uitstaand saldo van 1,0 miljoen euro. Dit is een type schuld die op termijn volledig zal verdwijnen.