PPS Schuld

PPS (Publiek-Private Samenwerking) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren.

Bij een PPS werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur.

Voor bijkomende info zie :https://overheid.vlaanderen.be/pps