Financiën

Netto Te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer.

Vlaamse overheidsschuld

De Vlaamse overheidsschuld

De Vlaamse Gemeenschap haalt geld op via leningen en andere vormen van financiering. Die schulden vormen samen de Vlaamse overheidsschuld.

Financieringsbehoeften

Financieringsbehoeften

De financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig: herfinanciering van schulden op vervaldag en nieuwe financieringsbehoeften.

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten

De Vlaamse Gemeenschap heeft een aantal instrumenten om schulden op korte en lange termijn aan te gaan, waaronder het Belgian Commercial Paper en EMTN-programma.

Rating Vlaanderen

Rating Vlaanderen

Vlaanderen heeft een AA langetermijnrating met negatieve vooruitzichten. De kortetermijnrating is F1+.

Betaalindicatoren

Betaalindicatoren

De betaalindicatoren geven een overzicht over het betaalgedrag van de Vlaamse Gemeenschap en de evolutie van de verwijlintresten van de Vlaamse overheid.

Kas Schuld Waarborgrapport

Kas-, Schuld-, Waarborgrapport

De dienst Financiële Operaties maakt elk jaar een rapport over het kas-, schuld-, en waarborgbeheer van de Vlaamse overheid.

Benchmarkuitgiften

De Vlaamse Gemeenschap geeft jaarlijks één of meerdere benchmarkuitgiften uit. Raadpleeg hier de statistieken over de meest recente benchmarkuitgiften.