Betaalindicatoren

Betaalgedrag

Met de mededeling rond betaalgedrag wenst de Vlaamse minister van Financiën en Begroting de evolutie in het betaalgedrag van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap in kaart te brengen. Deze mededeling beperkt zich tot het betaalgedrag voor de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en is dus geen afspiegeling van het betaalgedrag van de volledige Vlaamse overheid.

Deze rapportering voorziet in een monitoring van het betaalgedrag waarbij volgende zaken worden meegegeven:

  • Evolutie van het aandeel te late betalingen ten opzichte van alle betalingen;
  • Evolutie van het aantal te late betalingen en de mediaan van het aantal dagen te laat;
  • Een beknopte analyse en detaillering van deze evolutie.
Verwijlintresten

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting rapporteert driemaandelijks over de evolutie van de verwijlintresten (jaar X ten opzichte van jaar X-1). Deze rapportering behelst de evolutie van de verwijlintresten van de Vlaamse overheid opgesplitst per rechtspersoon. De rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap is verder uitgesplitst in een opdeling per beleidsdomein waarbij de diensten autonoom beheer ook afzonderlijk zijn meegegeven.