De Vlaamse overheidsschuld

Het begrip ‘schuld van de Vlaamse overheid’ kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een strikte interpretatie is de directe schuld. Ruimere interpretaties houden ook rekening met de financiële schulden van te consolideren instellingen of zelfs met de door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgde schuld.

Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bestaat uit de som van de schulden van alle entiteiten die tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behoren, met uitzuivering van onderlinge schulden.

Directe schuld

De directe schuld bestaat uit alle schulden die de Vlaamse Gemeenschap aangaat om haar financieringsbehoefte te vervullen. De financieringsbehoefte is het geld dat nodig is om de uitgaven te bekostigen en de lopende schulden op vervaldag af te lossen.

Gewaarborgde schuld

De gewaarborgde schuld betreft schuld van bedrijven of instellingen die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt. Die schuld behoort niet tot de eigenlijke overheidsschuld. De schuld zal immers enkel een last voor de overheid betekenen wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en de schuldeiser vervolgens bij de overheid aanklopt.

Uitstaande schuldinstrumenten

De directe schuld van Vlaanderen wordt voornamelijk gefinancierd via het EMTN-programma. Daarnaast zijn het BCP-programma en de SURE-leningen van de EU belangrijke schuldcategorieën.