De Vlaamse overheidsschuld

De Vlaamse Gemeenschap betaalt een deel van haar uitgaven met haar eigen inkomsten, vooral met belastinggeld. Ze haalt ook geld uit leningen en andere vormen van financiering. Die bedragen moeten op een vastgelegde termijn terugbetaald worden en vormen samen de Vlaamse overheidsschuld.

Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld is de som van alle schulden bij de verschillende entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. Schulden die entiteiten bij elkaar maken, horen daar niet bij. In de praktijk bestaat de geconsolideerde schuld uit de directe schuld en een groot deel van de gewaarborgde schulden.

Directe schuld

De directe schuld bestaat uit alle schulden die de Vlaamse Gemeenschap aangaat om haar financieringsbehoefte te vervullen. De financieringsbehoefte is het geld dat nodig is om de uitgaven te bekostigen en de lopende schulden af te lossen wanneer die aan hun vervaldag komen.

Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening aan een bedrijf waarvoor de Vlaamse Gemeenschap garant staat. Voor grote bedrijven zoals De Watergroep of de bedrijven voor sociale huisvesting is het moeilijk om een krediet aan te gaan bij een bank. De Vlaamse Gemeenschap verstrekt dan een waarborg: een garantie dat de lening terugbetaald zal worden. Op die manier is het risico voor de banken lager en krijgen de Vlaamse bedrijven dus gemakkelijker een lening.