Directe schuld

De directe schuld verwijst naar de schuld die de Vlaamse Gemeenschap is aangegaan om aan haar netto financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Immers, wanneer de financieringsbehoefte negatief is, moet de Vlaamse Gemeenschap lenen om aan haar financieringsverplichtingen te voldoen. Directe schuld ontstaat ook wanneer de Vlaamse Gemeenschap schulden overneemt van een derde partij en die schulden uitdrukkelijk erkent als eigen schuld in een decreet.

Ten slotte kan er ook directe schuld ontstaan omdat de Vlaamse Gemeenschap leent ten voordele van de geconsolideerde overheidsentiteiten. Deze vorm van directe schuld zal in de toekomst alleen maar toenemen als gevolg van de ESR regelgeving van 2010.

De directe schuld bedroeg eind 2022 21,850 miljard euro. Dat betekent een sterke stijging met 4,034 miljard euro of 22,64% in relatieve termen ten opzichte van de uitstaande directe schuld eind 2021.

De stijging van de directe schuld in 2022 is voornamelijk het gevolg van:

  • De rechtstreekse financieringen van VMSW, VWF en School Invest: 1,808 miljard euro
  • Het begrotingstekort: 1,140 miljard euro
  • Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’: 654,20 miljoen euro
  • Het saldo van ESR-8-verrichtingen: 373,27 miljoen euro

Huidige situatie t.o.v. 31 december 2022

In duizend euro 31.12.2022 31.08.2023
EMTN – Regular Bond 12.501.000 14.186.500
EMTN – Sustainability Bond 5.320.000 5.320.000
BCP 1.493.861 1.485.066
EU Sure 1.195.380 1.195.380
EIB 250.000 250.000
Thesaurie 100.000 225.000
Schuldschein 37.500 37.500
Overname gemeenteleningen (-) 53.222 50.428
Gemeentelijke Holding (-) 25.000 25.000
Vismijn Oostende (-) 1.039 873
Zichtrekening MVG – ING (-) 787.154 1.895.489
Zichtrekening centraal kasbeheer – ING (-) 38.928 38.928
Overige (Amoras en Erfpachten) 46.639 46.637
Totale directe schuld 21.849.723 24.756.804

*laatste update: 13/09/2023

Evolutie directe schuld: vast/vlottend

In miljoen euro 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Instrument Structuur Uitstaand bedrag Aandeel Uitstaand bedrag Aandeel Uitstaand bedrag Aandeel
EMTN Vast 12.494,50 89,66% 15.224,50 85,57% 17.701,00 81,01%
EU SURE Vast 1.195,38 6,71% 1.195,38 5,47%
Schuldschein Vast 37,50 0,27% 37,50 0,21% 37,50 0,17%
EIB Vast 0,00 0,00% 0,00 0,00% 250,00 1,14%
Bankleningen Vast 56,42 0,40% 28,73 0,16% 26,04 0,12%
Overige Vast 57,58 0,41% 55,22 0,31% 46,64 0,21%
Gemeenteleningen Vast 66,05 0,47% 58,84 0,33% 53,22 0,24%
Totaal Vast 12.712,04 91,22% 16.620,18 93,29% 19.309,78 88,38%
BCP/Kortetermijnleningen Vlottend 1.049,94 7,53% 1.049,87 5,89% 1.593,86 7,29%
Zichtrekeningen Vlottend 173,03 1,24% 145,66 0,82% 826,08 3,78%
EMTN Vlottend 120,00 0,55%
Totaal Vlottend 1.222,97 8,78% 1.195,53 6,71% 2.539,94 11,62%
13.395,02 17.815,70 21.849,72

*laatste update: 25/05/2023