Directe schuld

De directe schuld bedroeg eind 2022 21,850 miljard euro. Dat betekent een sterke stijging met 4,034 miljard euro of 22,64% in relatieve termen ten opzichte van de uitstaande directe schuld eind 2021.

De stijging van de directe schuld in 2022 is voornamelijk het gevolg van:

  • De rechtstreekse financieringen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds (VWF) en School Invest: 1,808 miljard euro
  • Het begrotingstekort: 1,140 miljard euro
  • Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’: 654,20 miljoen euro
  • Het saldo van ESR-8-verrichtingen: 373,27 miljoen euro
Evolutie van de uitstaande directe schuld van de Vlaamse Gemeenschap op het einde van het jaar (2020-2022; in miljoen euro)
2020 2021 2022
EMTN 12.494,50 15.244,50 17.821,00
EU SURE 1.195,38 1.195,38
Schuldschein 37,50 37,50 37,50
EIB-leningen 250,00
Gemeenteleningen 66,05 58,84 53,22
Bankleningen Vismijn 1,55 1,30 1,04
Bankleningen Gemeentelijke Holding 54,86 27,43 25,00
Erfpachten 22,38 20,93 19,44
Amoras 35,20 34,30 27,20
BCP/Kortetermijnleningen 1.049,94 1.049,87 1.593,86
Correctie rekening centraal kasbeheer 101,82 81,53 38,93
Negatieve stand MVG-rekeningen 71,22 64,13 787,15
Totaal 13.935,02 17.815,70 21.849,72
Omhoog
Wat is directe schuld?

De directe schuld betreft de schulden die de Vlaamse overheid aanging om een financieringstekort te dekken. Die schuld ontstaat wanneer:

  • Het Netto te Financieren Saldo negatief is
  • De Vlaamse overheid schulden van een derde overneemt en ze vervolgens via een decreet expliciet kenmerkt als eigen directe schuld
  • De Vlaamse overheid zelf bijkomende schulden aangaat voor de rechtstreekse financieringen van VWF, VMSW, School Invest
Hoe wordt de directe schuld gefinancierd?

Het EMTN-programma blijft met een relatief aandeel van 81,6% met stip het belangrijkste instrument ter financiering van de directe schuld. Duurzame obligaties worden steeds belangrijker. Die waren namelijk goed voor een relatief aandeel van 24,3% eind 2022.

Relatief belang verschillende schuldinstrumenten ter financiering van de directe schuld

(status op 31/12/2022; bedragen in miljoen euro)

 

Wil je meer weten over de directe schuld van Vlaanderen? Lees er meer over in het Kas-, Schuld- en Waarborgrapport.