Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bedroeg eind 2022: 36,465 miljard euro. Dat is een sterke toename met 3,021 miljard euro ten opzichte van eind 2021. De sterke stijging van de directe schuld met 4,034 miljard euro werd namelijk slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de daling met 1,013 miljard euro van de schulden van de geconsolideerde S.1312 entiteiten, inclusief de geconsolideerde PPS-schulden.

Laatste update: 25/05/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)
In miljoen euro 2020 2021 2022
Directe schuld 13.935,02 17.815,70 21.849,72
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 5.502,92 5.302,15 5.035,45
Vlaams Woningfonds (VWF) 2.239,73 2.074,60 1.904,06
EKM’s 673,89 751,04 712,39
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 1.376,79 1.270,41 1.159,68
DBFM Scholen van Morgen 151,88 207,02 151,79
Geconsolideerde PPS-schuld 757,45 796,11 721,37
Ziekenhuisinfrastructuur 3.657,97 3.341,39 3.027,08
Overlopende rekening m.b.t. Bijzondere Financieringswet 867,58 813,70 752,84
Overige 1.111,67 1.072,45 1.151,05
Totaal 30.274,89 33.444,58 36.465,43

*laatste update: 25/05/2023