Geconsolideerde brutoschuld (Maastrichtdefinitie)

De geconsolideerde schuld is de som van de financiële schulden van alle tot de consolidatiekring van de Vlaamse deelstaatoverheid behorende entiteiten, met uitzondering van de onderlinge schulden. De bijdrage tot de geconsolideerde brutoschuld bedroeg eind 2022 32.171,48 miljoen euro.

Vlaamse geconsolideerde brutoschuld INR-notificatie april 2023 (status op 31/12/2022; in miljoen euro)
Vlaamse Gemeenschap – Bijdragen tot de geconsolideerde brutoschuld (Maastrichtschuld) 32.171,48
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door andere S.13 sectoren 553,79
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door andere S.1312 entiteiten 1,00
Vlaamse Gemeenschap – Geconsolideerde brutoschuld S.1312 32.726,27
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door Vlaamse S.1312 entiteiten 1.250,73
Vlaamse Gemeenschap – Geconsolideerde brutoschuld 33.977,00

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) maakt een onderscheid tussen de geconsolideerde brutoschuld en de bijdrage tot de Maastrichtschuld. Die laatste is lager door inter- en intrasectorale schuldcorrecties.

Het begrip ‘bijdrage tot de Maastrichtschuld’ wordt gebruikt omdat de diverse overheden soms schuldtitels van elkaar of van overheidsinstellingen van dezelfde overheid of overheidssector aanhouden.

Geconsolideerde schuld in het Kas-, schuld- en waarborgrapport

In het Kas-, schuld- en waarborgrapport hanteert Vlaanderen een iets uitgebreidere definitie van de geconsolideerde schuld. Daar wordt onder andere ook de schuld van de ziekenhuisinfrastructuur meegeteld.

Eind 2022 bedroeg die geconsolideerde schuld 36,465 miljard euro. Dat betekent een toename met 3,021 miljard euro ten opzichte van eind 2021. De sterke stijging van de directe schuld met 4,034 miljard euro werd namelijk slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de daling met 1,013 miljard euro van de schulden van de geconsolideerde S.1312 entiteiten, inclusief de geconsolideerde PPS-schulden.

Evolutie geconsolideerde brutoschuld op het einde van het jaar in de periode 2020-2022 (status op 31/12/2022, in miljoen euro)
2020 2021 2022
De directe schuld van de Vlaamse ministeries 13.935,02 17.815,70 21.849,72
De financiële schulden van de Vlaamse geconsolideerde S.1312 instellingen 11.059,74 10.625,38 10.087,82
De geconsolideerde PPS-schuld 757,45 796,11 721,37
Ziekenhuisinfrastructuur 3.657,97 3.341,39 3.027,08
Groenestroomcertificaten 108,39 202,53 202,53
Overlopende rekening m.b.t. BFW 867,58 813,70 752,84
Correcties schuldbewijzen S.1312 Vlaamse Gemeenschap -111,26 -150,24 -175,93
TOTAAL 30.274,89 33.444,58 36.465,43
Laatste update: 25/05/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Verschillen tussen methodiek KSW-rapport en INR

Onderstaande tabel verklaart in detail het verschil (4,294 miljard euro) tussen het geconsolideerde schuldcijfer in het KSW-rapport en dat van het INR.

Uitgevoerde correcties op gegevens INR voor KSW-rapport 2022
Vl. Gem. – Bijdragen tot de geconsolideerde brutoschuld 32.171,48
De post ‘ziekenhuisfinanciering’ die het INR niet meetelt 3.027,08
De post ‘overlopende rekening m.b.t. BFW’ die het INR niet meetelt 752,84
Aangehouden schulden uitgegeven door andere S.13 sectoren 553,79
Aangehouden schulden uitgegeven door niet-Vlaamse S.1312 entiteiten 1,00
Langetermijnhandelsschulden die het INR wel meetelt -2,79
De foutieve uitstaande BCP-schuld gerapporteerd door het INR -6,14
Gebruik recentere en accuratere gegevens -31,83
Totaal correcties 4.293,95
Totale geconsolideerde schuld KSW-rapport 2022 36.465,43
Evolutie Vlaamse geconsolideerde brutoschuld in de periode 2016-2022 (status op 31/12/2022, in miljoen euro)