Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bedroeg eind 2022 36,465 miljard euro. Dat is een sterke toename met 3,021 miljard euro ten opzichte van eind 2021. De sterke stijging van de directe schuld met 4,034 miljard euro werd namelijk slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de daling met 1,013 miljard euro van de schulden van de geconsolideerde S.1312 entiteiten, inclusief de geconsolideerde PPS-schulden.

Laatste update: 25/05/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)
In miljoen euro 2020 2021 2022
Directe schuld 13.935,02 17.815,70 21.849,72
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 5.502,92 5.302,15 5.035,45
Vlaams Woningfonds (VWF) 2.239,73 2.074,60 1.904,06
EKM’s 673,89 751,04 712,39
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 1.376,79 1.270,41 1.159,68
DBFM Scholen van Morgen 151,88 207,02 151,79
Geconsolideerde PPS-schuld 757,45 796,11 721,37
Ziekenhuisinfrastructuur 3.657,97 3.341,39 3.027,08
Overlopende rekening m.b.t. Bijzondere Financieringswet 867,58 813,70 752,84
Overige 1.111,67 1.072,45 1.151,05
Totaal 30.274,89 33.444,58 36.465,43

*Laatste update: 25/05/2023

Omhoog
Wat is de Maastrichtschuld?

Het INR hanteert het concept ‘bijdrage tot de Maastrichtschuld’ omdat de diverse overheden soms schuldtitels van elkaar of van overheidsinstellingen van dezelfde overheid of overheidssector aanhouden. De bijdrage tot de Maastrichtschuld stemt overeen met de geconsolideerde brutoschuld van een entiteit, verminderd met de door haar aangehouden financiële activa van:

  • De overige entiteiten van een deelsector (intrasectorale consolidatie)
  • De overige deelsectoren van de overheid (intersectorale consolidatie)
 
In miljoen euro 31/12/2022  
Vlaamse Gemeenschap – Geconsolideerde brutoschuld 33.977,00 S.1312 Maastrichtschuld
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door Vlaamse S.1312 entiteiten 1.250,73 S.1312 Maastrichtschuld
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door andere S.1312 entiteiten 1,00
Vlaamse Gemeenschap – Geconsolideerde brutoschuld S.1312 32.725,27
Door Vlaamse Gemeenschap aangehouden schulden, uitgegeven door andere S.13 sectoren 553,79 S.1312 Maastrichtschuld
Vlaamse Gemeenschap – Bijdragen tot de geconsolideerde brutoschuld  32.171,48

Laatste update: 25/05/2023